Kjell Berntsen style=

Kjell Berntsen

President
Jørn Farstad style=

Jørn Farstad

Visepresident
Sverre Stokka style=

Sverre Stokka

Sekretær
Dagfinn Nilsskog style=

Dagfinn Nilsskog

Kasserer
Ståle Grolid style=

Ståle Grolid

Medlemsansvarlig